Problemele psihologice ale pacientei cu limfedem

Indiferent  de faptul că limfedemul în multe dintre cazuri are un prognostic favorabil  calitatea vieţii cu această afecţiune se dereglează simţitor.
Aceasta este legat de faptul că bolnavului  cu  limfedem, neapărat i se schimbă forma corpului. Mai ales în cazul unui edem vast. Aceasta duce la greutate în alegerea hainelor şi încălţămintei, deficienţe în deplasare, probleme cu igiena personală,  greutate în a petrece  timpul liber, probleme  cu caracter sexual, plus  aceasta mai provoacă complexe şi dereglări psihologice. Când unei persoane îi este pusă diagnoza de limfedem, el trece prin câteva stadii până îşi asumă boala:
Stadiul 1 – Negarea. Pacientul nu este de acord. Negaţia este prima reacţie a omului la o veste că are o boală incurabilă. Diagnosticul stabilit pare să fie o greşeală  şi  e destul să  te odihneşti, şi totul va reveni la normal. Dar diagnosticul se confirmă şi nimic nu trece.
Stadiul 2 – Stadiul de şoc. În aceast  stadiu persoanei tot ce i se întâmplă îi pare ireal, mai ales dacă  se  dărâmă nişte planuri importante de viaţă. În stadiul de şoc bolnavul are nevoie de suportul celor dragi şi apropiaţi, care pot reacţiona diferit. Sau extrem de sâcâitor sau invers fără nici un interes. Corespunzător, şi pacientul va reacţiona agresiv, sau poate să se închidă în sine.
Stadiul 3 – Furie şi ură. Pacientul începe să  învinuiască   pe toţi şi toate  din jur – mediul, ereditatea sa,  părinţii,  lucrul,  medicii. În boala sa, el vede nedreptatea universului, de exemplu, vecinul lor alcoolic şi nu are nimic, iar el a dus o viaţă sănătoasă şi uite ce a păţit.
Stadiul 4 – stadiul perceperii psihologice a bolii de către persoană, care se caracterizează prin ”cerşirea”  însănătoşirii printr-un fel cumva neobişnuit. De exemplu, roagă medicul să găsescă şi să-i prescrie un medicament  minune, sau se adresează la magi şi vrăjitori, aşteptând de undeva un miracol care-l va izbăvi de boală.
Stadiu 5 – Depesia.  Devine clar, că ”a cere” însănătoşirde nu reuşeşti,  situaţia cu boala devine mai grea  decât i se părea mai înainte. Să organizezi un tratament cum trebuie nu este aşa de simplu,  cu resurse financiare minimale. Depresia poate dura foarte mult -ani şi zeci de ani.
Dacă reuşeşte să depăşească stadiul deprsiei, atunci vine următoarul stadiu:
Stadiul 6 – Acceptarea şi conştientizarea bolii .Cu cât mai repede va accepta şi conştientiza boala sa, cu atât va începe un tratament profesionist, cu atât mai uşor va fi să ajungă la un rezultat pozitiv. Trebuie să înţelegem că medicul ajută pacientul să elimine simptomele limfedemului – să micşoreze  edemul şi să menţină rezultatul  atins. Pacientul va trebui să-şi organizeze corect munca sa şi odihna, să arate autocontrolul său personal pentru, a ţine sub control şi să menţină rezultatul obţinut.
Trebuie conşzientizat,  că trebuie să trăieşti o viaţă de o valoare deplină, pe cât e posibil Această componentă este cea mai complicată pentru pacientul cu limfedem. Deaceea anume în complexul măsurilor de tratament sunt incluse şi susţinerea psihologică a pacientului. Ea include în sine instruirea şi suportul pacientului.